Centrum Południe

26.01.2009

ul. Brodzińskiego 4
41-800 Zabrze
tel. 032 278 64 12

Skład Rady Dzielnicy Centrum Południe

Przewodnicząca Rady Dzielnicy: Stanisława Dornia
Skarbnik: Barbara Muszak
Przewodniczący Zarządu: Marcin Kłak

Członkowie Rady Dzielnicy:
Jakub Banasiak
Jan Bartoszewski
Roksana Dragon
Dariusz Genge
Bogusław Grzegorzak
Helena Iksal
Wojciech Janas
Jan Gustaw Jurkiewicz
Elżbieta Kaczmarek-Huber
Anna Kalinowska
Janusz Kalinowski
Adam Koczyk
Andrzej Leonowicz
Krzysztof Malanowski
Krystyna Mołczanowicz
Małgorzata Nowosad-Siedlecka
Klaudia Wardenga
Michał Zieliński