Biskupice

26.01.2009

Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Biskupicach
ul. Wojciecha Kossaka 23
41-803 Zabrze
tel. 032 274 73 35

Skład Rady Dzielnicy Biskupice

Przewodniczący Rady: Marcin Kornas
Skarbnik: Grzegorz Turek
Przewodniczący Zarządu: Jan Zygmunt

Członkowie Rady Dzielnicy:
Krystyna Gierat
Józef Gontarek
Janina Gorgoń
Paweł Hernacki
Aldona Iskra
Anna Konieczna
Artur Libor
Walentyna Nowakowska
Robert Profus
Halina Stuczyńska
Ryszard Szymczyk
Jan Urban