Sport i gospodarka

23.01.2009

Z inicjatywy prof. Jerzego Buzka śląscy samorządowcy, a w tym również prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, uczestniczyli w spotkaniu, które miało wykazać, że EURO 2012 na Śląsku jest uzasadnione. Spotkanie zorganizowano 21 stycznia w Parlamencie Europejskim.

W przedsięwzięciu pod patronatem honorowym Mirosława Drzewieckiego, ministra sportu i turystyki oraz marszałka województwa Bogusława Śmigielskiego uczestniczył m.in. Włodzimierz Lubański, który przypomniał uczestnikom o licznych sukcesach „Górnika Zabrze”. Minister Mirosław Drzewiecki zaznaczył, że atutem Śląska jest bogata infrastruktura oraz wspaniałe tradycje sportowe. Szczególnie imponującym dorobkiem piłkarskim mogą szczycić się sportowcy związani z zabrzańskim klubem będącym legendą polskiej piłki. Do ujęcia Stadionu Śląskiego w ramach Euro 2012 przekonywali więc również m.in. Stanisław Oślizło czy trener Henryk Kasperczak.
Podczas rozmów prowadzonych w Brukseli z udziałem Hansa-Gerta Poetteringa, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Danuty Hübner, komisarza ds. polityki r regionalnej Unii Europejskiej i wojewody Zygmunta Łukaszczyka, skoncentrowano się jednak nie tylko na planach związanych w mistrzostwami piłkarskimi. Rozmawiano również na temat konkretnych projektów unijnych i pozyskiwaniu funduszy na ich przeprowadzenie.
Danuta Hübner podkreśliła m.in. znaczenie wysokich standardów prawnych oraz spełniania wymogów ochrony środowiska naturalnego przy realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej.