Konkurs na realizację zadań w dziedzinie kultury

23.01.2009

Urząd Miejski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na rok 2009.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są instytucje i organizacje działające statutowo w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Na realizację ofert wyłonionych w konkursie miasto Zabrze przeznaczy środki finansowe z budżetu w wysokości 100000 zł. Więcej informacji w dokumentach poniżej.

Pobierz: