Bezpieczeństwo pieszych

23.01.2009

Inauguracja wojewódzkiej kampanii informacyjnej zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa pieszych odbyła się 23 stycznia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Działania prewencyjne prowadzone będą przez policję we współpracy m.in. z samorządami, kościołem katolickim oraz środkami masowego przekazu.

– Statystyki są zatrważające. Na terenie województwa śląskiego w roku 2008 w wypadkach drogowych zginęły 454 osoby. Blisko połowę z nich stanowili piesi – podkreślił młodszy inspektor Jarosław Szymczyk, zastępca komendanta wojewódzkiego policji.
Z zestawień przygotowanych przez funkcjonariuszy wynika, że najwięcej ofiar wśród pieszych to osoby w wieku powyżej 40 lat.
 
– Każdy taki wypadek oznacza śmierć, której można było uniknąć. O pomoc w działaniach prewencyjnych prosić będziemy nie tylko media ale również kościół – zaznaczył wicewojewoda Adam Matusiewicz.
 
Ks. Robert Kaczmarek zwrócił uwagę, że akcja wpisująca się w hasło „Otoczmy troską życie” realizowana będzie także za pośrednictwem specjalnie przygotowanych katechez odbywających się w pięciu diecezjach województwa.
 
– Życie ludzie jest wartością nadrzędną. Dlatego zabrzański samorząd chętnie włączy się w kampanię „2009 – Rokiem Bezpieczeństwa Pieszych” – powiedziała prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.
 
W Domu Muzyki i Tańca zgromadziło się ponad 2 tys. dzieci i młodzieży. Wielu przyniosło ze sobą transparenty z postulatami pieszych kierowanymi pod adresem kierowców. Dla młodej publiczności wystąpiła Majka Jeżowska.