Przebudowa stacji bazowej nr 22535 ZABRZE WYZWOLENIA ul. Wyzwolenia 11

22.01.2009

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia obejmującego "przebudowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr 22535 ZABRZE WYZWOLENIA, polegającą na demontażu działających anten sektorowych K 742234 o azymutach 600 , 1800, 3000 oraz o wysokości środka elektrycznego 26,95 m n.p.t." Inwestycja zlokalizowana będzie na dachu budynku Pogotowia Ratunkowego w Zabrzu, przy ul. Wyzwolenia 11 (działka nr 1250/193).

files/2009_01/Obwieszczenie_udzial_spoleczenstwa.doc