Za sto dni matura

21.01.2009

20 stycznia, o godzinie 16.30 na Placu Warszawskim w Zabrzu, Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta Zabrza oraz Adam Moś Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu słowami: „Poloneza czas zacząć” zaprosili 350 tegorocznych maturzystów, z 15 zabrzańskich szkół ponadgimnazjalnych, do odtańczenia polskiego tańca narodowego, który jest symbolem studniówek.

Podczas uroczystości przyszłym absolwentom został przekazany czek na kwotę 35 tysięcy zł. Otrzymana kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie wydatków związanych z maturą. Punktem kulminacyjnym był imponujący pokaz sztucznych ogni.