Zabrze przestrzenią rozwoju

Produkcja obrzeży meblowych oraz profilii sztywnych z PCV – ul. Przemysłowa 8

21.01.2009

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Zabrze, danych o wydanej dcyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (sygn.: WE.SL-7624-1-38/2008 Lp. 10/2009) obejmującego:
"Zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych z przeznaczeniem na cele produkcyjne- produkcja obrzeży meblowych oraz profilii sztywnych z PCV", zlokalizowanego na działakch nr 5705/123, 5706/123, 5216/123, 5426/123 przy ul. Przemysłowej 8 w Zabrzu.

files/2009_01/Obwieszczenie.doc