Sekretarz Miasta

20.01.2009
1 stycznia weszła w życie znowelizowana ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku. 16 stycznia w oparciu o art. 20 tej ustawy na stanowisku Sekretarza Miasta zatrudniona została Ewa Weber, która do tej pory pełniła funkcję Dyrektora Urzędu.
W związku z powyższym znowelizowany został również Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego.