Terminy sesji Rady Miejskiej w Zabrzu na I półrocze 2009 roku:

15.01.2009

19 stycznia 2009 roku,

16 lutego 2009 roku,

16 marca 2009 roku,

20 kwietnia 2009 roku,
 
 
18 maja 2009 roku,
 
 
22 czerwca 2009 roku,
 
 
6 lipca 2009 roku.