Zabrze przestrzenią rozwoju

EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ

15.01.2009

Postanowienie o obowiązku sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ" obejmującego: rewitalizację Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, rewitalizację kompleksu Skansenu Górniczego "Królowa Luiza" (obiekty przy ul. Wolności 408-410 oraz przy ul. Sienkiewicza 43) oraz budowę nowego budynku obsługi ruchu turystycznego wraz z zagospodarowaniem terenu wlotu/wylotu przy ul. K. Miarki.

files/2009_01/Postanowienie.doc