Sesja Rady Miejskiej

14.01.2009

19 stycznia odbędzie się pierwsza w tym roku sesja Rady Miejskiej w Zabrzu. Rozpocznie się ona o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7.

Pod obrady radnych zostaną poddane następujące projekty uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 oraz zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009,
2) likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy w Zabrzu, ul. Zamkowa 4,
3) wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Mysłowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 1 im. św. Karola Boromeusza w Mysłowicach,
4) zmiany uchwały nr XXXVI/410/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17.01.2005 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu pracy,
5) zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze.