Bezpłatne szkolenia

14.01.2009

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Zabrzu zakończył prace nad przygotowaniem całorocznego programu szkoleń warsztatowych na 2009 rok w zakresie pozyskiwania środków finansowych na uruchomienie lub rozwój własnej firmy.

Szkolenia finansowane będą ze środków publicznych w ramach pomocy de minimis, a ich realizacja zlecona została Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw z Katowic.
 
Tematy oraz terminy szkoleń podawane będą do wiadomości publicznej na stronie Urzędu Miejskiego (www.um.zabrze.pl), w prasie lokalnej oraz w miejskich gablotkach informacyjnych. Dodatkowo informacji udzielać będą również pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta (tel. (032) 37-33-365, osoba koordynująca: Magdalena Władowska).
 
Każdorazowo nabory uczestników na szkolenia przeprowadzane będą przez okres maksymalnie dwóch tygodni po podaniu wiadomości do informacji publicznej i prowadzone będą do momentu wyczerpania miejsc (o udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń).
 
Zapraszamy również wszystkich mieszkańców miasta do podzielania się swoimi opiniami i sugestiami w sprawie zakresu tematycznego oraz sposobu przeprowadzania szkoleń. Można to zrobić poprzez dostępną na stronach internetowych Urzędu Miejskiego ankietę, którą po wypełnieniu należy odesłać do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta.