Przebudowa stadionu

13.01.2009

12 stycznia zostały otwarte koperty, złożone w ramach postępowania przetargowego "Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stadionu Miejskiego im. Ernesta Pohla w Zabrzu".

W ramach postępowania oferty złożyło 6 firm, w tym 4 konsorcja projektowe. Najtańsza w rankingu cenowym oferta opiewa na kwotę 3.336.700 zł brutto, zaś najdroższa na kwotę 18.908.770 zł. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania to ponad 10 mln zł brutto (zamówienie podstawowe).

Obecnie trwa badanie i ocena ofert przez członków komisji przetargowej z Wydziału Inwestycji oraz Biura Zamówień Publicznych.