Posiedzenie Rady Naukowej

13.01.2009

12 stycznia na swoim pierwszym posiedzeniu zebrała się Rada Naukowa Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki. W spotkaniu, w siedzibie Centrum mieszczącym się w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido, uczestniczyli m.in. przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej.

Przewodniczącym Rady Naukowej został Henryk Handszuh, dotychczasowy dyrektor w Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) – agencji wyspecjalizowanej ONZ w Madrycie i równocześnie wykładowca w GWSH. Światowa Organizacja Turystyki zapowiedziała mianowanie do Rady trzech swoich ekspertów.

Polscy członkowie porozumienia o współpracy w sprawie utworzenia w Zabrzu Międzynarodowego Centrum mianowali swoich przedstawicieli do Rady Naukowej Centrum. Są to:
1. prof. GWSH dr Tadeusz Burzyński – dziekan Wydziału Turystyki i Promocji Zdrowia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach,
2. Grzegorz Chmielewski – prezes Śląskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki, Członek Rady Naczelnej PIT,
3. prof. GWSH dr hab. Krystyna Wucet – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach,
4. dr Adam Hajduga – zastępca dyrektora, Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego,
5. Dorota Kosińska – Biuro Promocji Urzędu Miejskiego w Zabrzu,
6. dr Marek Łabaj – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach,
7. prof. Marian Oslislo – rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
8. dr inż. arch. Jacek Owczarek – dyrektor Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach,
9. prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz – Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
 
Obok działalności międzynarodowej, zadaniem Centrum będzie świadczenie usług dla samego Zabrza i województwa śląskiego. Ustalono również, biorąc pod uwagę przodującą rolę Zabrza w zakresie wykorzystania zabytków przemysłowych dla turystyki oraz pionierskie doświadczenia województwa śląskiego w tworzeniu Szlaku Zabytków Techniki, że – przy współudziale Polskiej Organizacji Turystycznej – Centrum będzie mogło pomagać innym regionom w kraju.
W ramach programu pracy do roku 2013, na rok bieżący Centrum przy pomocy Rady skoncentruje się na następujących zadaniach:
– pomoc w doprowadzeniu do realizacji projektu Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej jako najważniejszej inwestycji w zakładanym Europejskim Ośrodku Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej,
– przygotowanie VI międzynarodowej konferencji w Zabrzu na temat wykorzystania dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów, a także pierwszych międzynarodowych targów turystyki dziedzictwa przemysłowego i turystyki podziemnej,
– pomoc dla komercjalizacji Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego,
– przygotowanie programu szkoleń dla obsługi turystycznej obiektów dziedzictwa przemysłowego,
– nawiązanie współpracy z branżą turystyczną w celu komercjalizacji oferty dziedzictwa przemysłowego w działalności turystycznej,
– opracowanie kryteriów dla obiektów, które będą mogły być umieszczone na Światowej Liście Dziedzictwa Przemysłowego dla Turystyki.
Biorąc pod uwagę fakt, iż w Radzie Naukowej zostały skupione wybitne autorytety (z takich dziedzin jak konserwacja zabytków, geologia, zagospodarowanie przestrzenne, kultura i sztuki graficzne, geoturystyka oraz działalność turystyczna), Centrum uzyskało potężne wsparcie dla realizacji jego podstawowej funkcji, czyli współdziałania na rzecz ochrony zabytków techniki poprzez ich twórcze, innowacyjne i racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia wykorzystanie w działalności turystycznej.
Istotnym wynikiem pierwszego posiedzenia Rady Naukowej jest ustalenie potrzeby i określenie form współpracy Centrum z Polską Organizacją Turystyczną – a tym samym z rządowymi programami na rzecz rozwoju turystyki w Polsce, w powiązaniu z programami europejskimi i uczestnictwem w pracach Światowej Organizacji Turystyki.