Jubileusz Ośrodka

12.01.2009

12 stycznia w Teatrze Nowym zorganizowano obchody 10. rocznicy działalności Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień.

W trakcie spotkania, w którym wzięła udział prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, przedstawiono historię zabrzańskiego Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień i podziękowano wszystkim osobom, które swoją pracą przyczyniły się do rozwoju placówki. W programie uroczystości znalazły się również wykłady: "Nowe trendy w psychoterapii uzależnień" (Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii), "Czynniki leczące w terapii uzależnienia od alkoholu" (Jadwiga Fudała, kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz "Stan lecznictwa odwykowego w woj. śląskim" (Stanisław Wolny, dyrektor ds. Lecznictwa Odwykowego Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach).

Jubileuszowe obchody zakończył występ grupy teatralnej "Tęcza" z Gliwic.