Unieważnienie dowodów osobistych

09.01.2009

Unieważnienie dowodów osobistych
Informujemy, że od 1 stycznia 2009 r. są unieważniane z urzędu wszystkie dowody osobiste tych osób, które pomimo zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym, nie dokonały wymiany tego dokumentu.
>>więcej<<