Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowej dot.:Centrum Czystych Technologii Węglowych …

09.01.2009

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Centrum Czystych Technologii Węglowych wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną oraz drogową na terenie działek o numerach: 860/79, 861/79, 862/79, 863/85, 944/85 i 598/125, zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Zamkowej 1”

files/2009_01/WE%207624%20R_63_2007%20Obwieszczenie%20o%20wydanej%20decyzji.jpg