Zmiana przepisów w sprawie dowodów osobistych

07.01.2009

Informujemy, że – na podstawie zmian ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, (Dz. U. Z 31.10.2008 r. Nr 195, poz. 1198) – od 1 stycznia 2009 r. będą unieważniane z urzędu wszystkie dowody osobiste tych osób, które pomimo zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym, nie dokonały wymiany tego dokumentu. Unieważnienie dowodu osobistego nastąpi po trzech miesiącach, od dnia w którym powstał obowiązek wymiany.

Ponadto wszystkie dowody osobiste zgłoszone jako utracone, zniszczone lub przekazane przez osoby trzecie są unieważniane z urzędu.