Współpraca szkół

06.01.2009

„Eksperymentalna archaika jako koncepcja orientacyjna w procesach nauczania” – to nazwa projektu partnerskiego, realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius. W projekcie tym uczestniczy Zespół Szkół Specjalnych Nr 41 w Zabrzu.

Projekt obejmuje działania, które potrwają do 31.07.2010 r. W ramach programu w grudniu odbyło się robocze spotkanie szkół partnerskich w Essen. Uczestnikami były szkoły: gospodarzy – Wilhelm-Körber Schule (Essen), ZSO Nr 7 (Gliwice), szkoła Kalevanpuiston Koulu Tampere (Finlandia) oraz ZSS Nr 41 (Zabrze).

W zajęciach z zakresu zagadnień teoretycznych oraz warsztatowych, prowadzonych przez autora programu Wernera Mauera, brali udział koordynatorzy projektu, nauczyciele uczestniczący w realizacji projektu z poszczególnych szkół oraz Czesława Winecka, naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
– Gościnność kierownictwa szkoły w Essen oraz wysoka ranga nadana projektowi w mieście, gdzie miało miejsce uroczyste oficjalne spotkanie z burmistrzem miasta świadczyć może o ogromnym znaczeniu wymiany międzynarodowej finansowanej w ramach funduszy Unii Europejskiej – podkreśla Teresa Paradowska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu.