Ktoś Ty?

05.01.2009

14 stycznia, o godz. 17.00, w Miejskim Ośrodku Kultury „Guido” odbędzie się spektakl Adama Olchy pt. „Ktoś ty? Czyli tam i z powrotem”.

Przedstawienie zaprezentują aktorzy Teatru Prawdziwego Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Zabrzu, którego opiekunem jest Maria Popławska.