Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

29.12.2008

29 grudnia o godz. 16.30 w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5 – 7 rozpocznie się XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

W jej programie przewidziano dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:

– zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr XXXI/387/08 z dnia 13.10.2008 r. w sprawie wydatków, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
– zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2008,
– wyrażenia zgody na przystąpienie do Sportowej Spółki Akcyjnej Górnik Zabrze i objęcia akcji tej spółki w zamian za wygaszenie zobowiązań podatkowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp zo.o. w Zabrzu,
– upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze do zatwierdzania projektów zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.