Konkurs ofert

22.12.2008

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie sportu, turystyki i rekreacji w 2009 roku w zakresie:
– szkolenia sportowego dzieci i młodzieży;
– upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
– upowszechniania turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, organizacje pożytku publicznego oraz jednostki podległe organom administracji publicznej.

Na realizację powyższych zadań w 2009 r. zostanie przeznaczona kwota 1 630 000 zł.

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Kultury i Sportu UM Zabrze (tel. 032 373-34-14, 032 373-34-40).

Do pobrania: