Order dla Profesora

19.12.2008

Prezydent RP Lech Kaczyński w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na rzecz rozwoju kardiochirurgii, za wybitne osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej przyznał profesorowi Zbigniewowi Relidze Order Orła Białego.

 

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza oraz Adam Moś, przewodniczący Rady Miejskiej z tej okazji złożyli Profesorowi gratulacje i życzenia. W specjalnym liście podkreślili, że: „z wielką radością i dumą przyjmujemy fakt uhonorowania Pana Profesora Orderem Orła Białego – najstarszym i najwyższym odznaczeniem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on wyrazem szacunku i wdzięczności Polaków za dar życia i nadziei, który ofiarowuje Pan ludziom. Pionierski wkład w rozwój polskiej nauki i medycyny, a także wskazanie wzorców odpowiedzialnej służby społecznej, to bezcenny skarb, jaki nasze społeczeństwo od Pana Profesora otrzymuje”. Samorządowcy dołączyli również podziękowania za rozsławianie dobrego imienia Zabrza w kraju i na świecie zaznaczając, że „nasze miasto jest dumne ze swojego Honorowego Obywatela”.