Zabrze przestrzenią rozwoju

Inkubator zaprasza

19.12.2008

Inkubator Trzeciego Sektora w Zabrzu zaprasza na dwudniowe szkolenie z księgowości pt. „Zamknięcie roku obrotowego w organizacji pozarządowej".

Termin:

9 I 2009 – piątek, godz. 14.30-19.30, 10 I 2009 – sobota, godz. 9.00-16.00.
 
Szkolenie jest kierowane do osób działających  w stowarzyszeniach, fundacjach, a także do członków grup nieformalnych. 
Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 5 I 2009. 
 
Kontakt:
Inkubator Trzeciego Sektora
ul. 3 Maja 91, Zabrze
032 278 54 90
www.trzecisektor.pl