Projekt URBACT II

16.12.2008

31 lipca w zabrzańskim Urzędzie Miejskim gościli przedstawiciele Senatu Berlińskiego oraz Instytucji Planowania Przestrzennego i Badań Socjologicznych.

Tematem przewodnim spotkania było omówienie przystąpienia Zabrza do wspólnego programu operacyjnego URBACT II CoNet, realizowanego w ramach projektu „Europejska Współpraca Terytorialna”.

Głównym celem Programu URBACT II jest zwiększenie efektywności polityk zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast w Europie z uwzględnieniem postanowień Strategii Lizbońskiej i Goeteborskiej. Główne założenia programu  to m.in. wymiana informacji i doświadczeń między partnerami sieci w zakresie zwalczania wykluczenia społecznego oraz aktywizacji i integracji mieszkańców miasta objętych wykluczeniem społecznym.

-Cieszymy się, ze możemy wspólnie realizować to przedsięwzięcie. W Zabrzu jest wiele problemów społecznych, dlatego chętnie wymienimy się doświadczeniami i podejmiemy współpracę w tym zakresie – podkreślił Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta Zabrza.

Istotnym złożeniem programu jest pobudzenie aktywności społeczeństwa.

– Chcemy podejmować działania wspólnie ze społeczeństwem, a nie tylko dla społeczeństwa – zapewniła prof. Rotraut Weber, socjolog, doradca do spraw społecznych.

W trakcie spotkania omówiono problemy, z jakimi borykają się zarówno Berlin, jak i Zabrze.  Dotyczą one różnych grup społecznych oraz mniejszości narodowych.