Otwarcie kopert

16.12.2008

W czwartek 18 grudnia o godz. 10.00 w pokoju nr 201 w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286 nastąpi otwarcie ofert ogłoszonych konkursów na:

  • Dofinansowanie realizacji zadania podmiotom uprawnionym, realizującym zadania zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2009;
  • Dofinansowanie realizacji zadania podmiotom uprawnionym, realizującym zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w roku 2009;
  • Zlecenie prowadzenia domu pomocy społecznej w Zabrzu oraz przyznanie dofinansowania zadania podmiotowi uprawnionemu, realizującemu zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w roku 2009, 2010, 2011;
  • Dofinansowanie realizacji zadania podmiotom uprawnionym, realizującym zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na rok 2009/2010.