Zabrze przestrzenią rozwoju

Konsultacje społeczne

16.12.2008

Przedsięwzięcie Gminy Zabrze pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8.08.2008 r. zostało zakwalifikowane – na wysokim drugim miejscu – na listę projektów kluczowych dla działania odnoszącego się do inwestycji turystycznych w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”.

Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej powstanie na bazie obecnie funkcjonujących instytucji kultury. W swych założeniach przewiduje utworzenie prężnie działającej nowoczesnej instytucji kultury pełniącej funkcje: turystyczne, kulturalne, edukacyjne i usługowe.

Zgłoszony do dofinansowania zakres prac inwestycyjnych obejmuje rewitalizację części obiektów naziemnych należących do Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” – terenowego oddziału Muzeum Górnictwa Węglowego, budowę nowych obiektów obsługi ruchu turystycznego oraz udrożnienie i adaptację dla potrzeb ruchu turystycznego 2,5 km podziemnego tunelu – Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

Korzystając z możliwości uzyskania wsparcia z budżetu Unii Europejskiej Gmina Zabrze przystąpiła do prac mających na celu przygotowanie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego do realizacji. Jednym z koniecznych działań jest przeprowadzenie procedury administracyjnej w zakresie oceny wpływu inwestycji na środowisko, w trakcie której mieszkańcy Zabrza będą mogli wyrazić swoją opinię na temat planowanego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze szansę zachowania i zabezpieczenia dla przyszłych pokoleń elementów dziedzictwa kulturowego miasta i województwa stanowiących żywe świadectwo bogatej historii śląskiego górnictwa zapraszamy do wypełnienia ankiety, która pomoże nam zrealizować projekt zgodnie z oczekiwaniami mieszkańcami miasta.

Ankieta dostępna na stronie internetowej: http://www.qr2now.pl/zabrze/start.htm