Spotkanie opłatkowe

15.12.2008

W piątek, 12 grudnia, odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe zabrzańskich działaczy kultury. W jego trakcie zostały wręczone nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury. W tym roku prezydent Małgorzata Mańka-Szulik wręczyła je Jolancie Niestrój-Malisz, księdzu prałatowi Andrzejowi Iwaneckiemu, Januszowi Makowskiemu oraz Waldemarowi Krawcowi.

Jolanta Niestrój-Malisz otrzymała nagrodę za „twórczą realizację wielu przedsięwzięć służących rozmiłowaniu zabrzan w trudnej sztuce słowa”.

Ksiądz prałat Andrzej Iwanicki został wyróżniony „za zaangażowanie w edukację muzyczną dzieci i młodzieży”, a szczególnie za organizację i prowadzenie corocznego Przeglądu Piosenki Religijnej „Pieśnią Chwalmy Pana”.
 
W gronie osób wyróżnionych znalazł się również Janusz Makowski, uhonorowany za „całokształt działań podejmowanych w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży”, rozwijanie talentów artystycznych członków zespołów działających w mikulczyckim Ognisku Pracy Pozaszkolnej, a także za osiągane przez te zespoły sukcesy w kraju i za granicą.
 
Za „zaangażowanie w organizację Międzynarodowego Festiwalu Organowego im. ks. Augusta Chlondowskiego”, którego kolejne edycje cieszą się coraz większym zainteresowaniem słuchaczy, odebrał wyróżnienie Waldemar Krawiec. W uzasadnieniu podkreślono również, że wysoki poziom artystyczny sprawia, iż koncerty organowe w wykonaniu mistrzów „króla instrumentów”, promują Zabrze jako ośrodek wysokiej kultury muzycznej.