Rada Dzielnicy Centrum Północ

11.12.2008

10 grudnia w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Cmentarnej, odbyło się posiedzenie Rady Dzielnicy Zabrze Centrum Północ.

W spotkaniu uczestniczyła również prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, która wskazała na perspektywy, jakie stoją przed Zandką, porównując jej infrastrukturę do robotniczych osiedli w Essen.

– Prężne rady dzielnic to każda złotówka trzy razy lepiej, to znaczy oszczędniej, wydana – podkreśliła Pani Prezydent w kontekście licznych inicjatyw podjętych przez Radę dzielnicy. Jedną z nich jest konkurs „Świąteczna szkoła”, w którym przedmiotem rywalizacji jest wystrój budynków szkolnych. Podsumowując mijający rok małgorzata Mańka-Szulik zwróciła uwagę m.in. na pozytywne rozwiązanie problemu mieszkań pohutniczych, przebudowę kanalizacji i sieci dróg (w tym budowę DTŚ), politykę mieszkaniową oraz budowę nowych boisk.

Pytania członków Rady dotyczyły podziału finansów między poszczególne dzielnice, nowej lokalizacji targowiska przy ul. Piastowskiej, powstania miejskiego ośrodka kultury, kwestii przeniesienia Zespołu Szkół nr 17 do innego budynku, oświetlenia w Parku Poległych Bohaterów, sygnalizacji świetlnej (przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Pokoju oraz Stalmacha i Cmentarnej), remontu mostu nad Bytomką (ul. Trocera) oraz szkolenia dla członków rad.