XXXIII sesja Rady Miejskiej

10.12.2008

15 grudnia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, w sali 207 przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, odbędzie się ostatnia w tym roku XXXIII sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady zostaną przedstawione następujące projekty uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2008 r.,
 
2) wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Zabrzu przy ul. 3 Maja na rzecz Województwa Śląskiego,
 
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym z bonifikatą od ceny sprzedaży na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Pawła Apostoła w Zabrzu,
 
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla Rokitnica – Leśna Polana w Zabrzu,
 
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Maciejów w Zabrzu,
 
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów „Zwału Sośnica”,
 
7) wyrażenia zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Policealnej Nr 7, wchodzącej w skład Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 58,
 
8) gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2009 r.,
 
9) wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Katowicach,
 
10) zmiany uchwały Nr XXVI/309/08 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19 maja 2008 roku w sprawie statutu miasta Zabrze,
 
11) wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Zabrze przez Rady Dzielnic i Osiedli w Zabrzu,
 
12) zmiany nazwy Parku im. Generała Karola Świerczewskiego na Park im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zabrzu.