Stypendia Prezydenta przyznane

03.12.2008

3 grudnia Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza wręczyła stypendia szczególnie uzdolnionej młodzieży z naszego miasta.

Ogółem do projektu stypendialnego zostało złożonych 54 wnioski. Wyłoniono 15 laureatów w trzech grupach wiekowych. W kategorii gimnazjalistów stypendium otrzymali: Martyna Ostern (Gimnazjum nr 4), Wioletta Staniczek (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12), Paweł Wyszyński (Zespół Szkół nr 10), Krzysztof Marcin Dąbrówka (Zespół Szkół Katolickich), Monika Tomczyk (Zespól Szkół nr 3), szkół ponadgimnazjalnych: Damian Orlef (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11), Moniaka Hałasa (ZSO nr 11), Jakub Gorczyca (ZSO nr 11), Marek Nocoń (ZSO nr 11), Krzysztof Mogielnicki (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku). Stypendia otrzymali również studenci: Sandra Rej (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach), Paweł Lee (University of St Andrews, Wielka Brytania), Joanna Krawczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa), Bartosz Miłosz Martyna (Akademia Teatralna w Warszawie), Olaf Paruzel (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach). Wybrani laureaci osiągają wybitne wyniki na płaszczyźnie edukacji, sztuki, sportu, są ambasadorami naszego miasta na forum całego państwa i Europy.