Dolina Kreatywna

26.11.2008

1 października w Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego otworzono świetlicę socjoterapeutyczną Dolina Kreatywna, która jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jest to pierwsza świetlica w Zabrzu, która zajmuje się młodzieżą w wieku od 15 do 25 lat, pochodzącą z trudnych środowisk, defaworyzowanych i mających problemy w nauce. Zajęcia w świetlicy odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 18.00. Prowadzone są kółka zainteresowań (salon gier, salon dekoratorski, kółko plastyczne, salon komputerowy, salon teatralny, akademia filmowa, aerobik, siłownia, siatkówka, piłka nożna, zajęcia na kajakach prowadzone na miejskim basenie), doradztwo zawodowe, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych, humanistycznych z języka angielskiego, języka niemieckiego oraz zajęcia świetlicowe, w trakcie których zapewniony jest podwieczorek. Organizowane są również tzw. wesołe soboty, podczas których wychowankowie wyjeżdżają do ciekawych miejsc. W trakcie wakacji letnich przewidziane są dwa turnusy kajakowe. Wszystkie te zajęcia odbywają się bezpłatnie. Podczas zajęć sprawdzane są listy obecności. Bieżące informacje można znaleźć na stronie internetowej www.dolinakreatywna.prv.pl .

 
PLAN ZAJĘĆ
 
 
PONIEDZIAŁEK
 
15.00–18.00 JEZYK ANGIELSKI – Izolda Drzisga (sala 31)
15.00–18.00 PRZEDMIOTY ŚCISŁE, DOSTĘP DO INTERNETU – Joanna Copik (sala 21)
15.00–18.00 AKADEMIA FILMOWA – Romka Komada (sala 32)
15.00–16.30 GRY I ZABAWY, RESZTA PRZEDMIOTÓW – Krystyna Piechocka ( sala 23)
15.00–16.30 AEROBIK – Justyna Otrębska
16.30–18.00 PIŁKA SIATKOWA – Justyna Otrębska
15.00–18.00 SIŁOWNIA – Justyna Otrębska
16.00–17.00 ZAJĘCIA na BASENIE– Stanisław Koral
SPOTYKANIE O GODZINIE 8.45 NA BASENIE MIEJSKIM (PLAC KRAKOWSKI)
NALEŻY ZABIERAĆ ZE SOBĄ: CZEPEK, KĄPIELÓWKI, RĘCZNIKI
 
 
 
 
 
 
WTOREK
 
15.00–18.00 GRY I ZABAWY, DOSTĘP DO INTERNETU – Beata Kubińska (czytelnia)
15.00–16.30 ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE – Magda Bagsik ( sala 23)
15.00–18.00 PRZEDMIOTY ŚCISŁE – Beata Rudzka (sala 31)
15.00–16.30 SALON KOMPUTEROWY – Adam Duraj ( sala 21)
15.00–16.30 SIŁOWNIA – Stanisław Koral
ŚRODA
 
15.00–18.00 GRY I ZABAWY, DOSTĘP DO INTERNETU – Beata Kubińska (biblioteka)
15.00–18.00 PRZEDMIOTY ŚCISŁE – Beata Rudzka (sala 31)
15.00–16.30 PRZEDMIOT HUMANISTYCZNE – Anna Karpiu (sala 37)
15.00–16.30 ROZMOWY INDYWIDUALNE – Krystyna Piechocka (gabinet pedagoga)
16.30- 18.00 GRY I ZABAWY, RESZTA PRZEDMIOTÓW – Krystyna Piechocka (sala 32)
15.00–18.00 DORADZTWO ZAWODOWE – Beata Zając (sala 23)
15.00–16.30 SALON DEKORATORSKI – Rozwita Sulewska (czytelnia)
16.30- 18.00 SALON TEATRALNY – Anna Karpiu (sala 37)
15.00–18.00 SIŁOWNIA – Stanisław Koral
CZWARTEK
15.00–18.00 JEZYK NIEMIECKI – Urszula Piecha (sala 31)
15.00–18.00 JEZYK ANGIELSKI – Izolda Drzisga (sala 23)
15.00–16.30 ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE – Magda Bagsik ( sala 33)
16.30- 18.00 PRZEDMIOT HUMANISTYCZNE – Anna Karpiu (sala 37)
15.00–16.30 SALON PLASTYCZNY – Dorota Nowak (sala 32)
16.30- 18.00 DORADZTWO ZAWODOWE – Beata Zając (sala 33)