EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ

24.11.2008

Zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn. "EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ", obejmującego rewitalizację Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej oraz rewitalizację Kompleksu Skansenu Górniczego "Królowa Luiza" (obiekty zlokalizowane przy ul. Wolności 408-410 i ul. Sienkiewicza 43) oraz budowa nowego obiektu obsługi ruchu turystycznego przy ul. K. Miarki w Zabrzu.

files/2008_11/Zawiadom_o_wszczeciu_postep.doc

files/2008_11/Zapytanie_o_raport_PPIS.doc