Stypendia dla młodzieży

21.11.2008

Gimnazjaliści i uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły niepublicznej) mają szansę na stypendia.

Środki będą przyznawane w ramach realizowanego w Zabrzu projektu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”. Stypendia będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe kryteria przyznawania wsparcia stypendialnego umieszczone są w załączniku.

Wnioski, przygotowane w oparciu o załączony regulamin, należy złożyć do 30 listopada w sekretariacie Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego, Park Hutniczy 8 w Zabrzu.

Więcej informacji na stronie: http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/17?o=TreeMenu&e=e|17