Profesor Miodek w Zabrzu

17.11.2008
13 listopada z okazji wydania V edycji tomiku i podsumowania konkursu Antologia Poezji Dziecięcej organizowanego cyklicznie Wernisażu Poetyckiego, honorowym gościem w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Zabrzu był prof. Jan Miodek.

Podczas wernisażu ogłoszone zostały wyniki Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego,  a laureaci otrzymali tomiki poetyckie. Przyznane zostały również indywidualne nagrody za najpiękniejsze teksty poetyckie. Przewodniczącym jury był Zbigniew Stryj, aktor i poeta. Nagrody przyznano w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Profesor Jan Miodek, który wręczył dyplomy nagrodzonym dzieciom, był recenzentem pierwszego tomu. Pan Profesor podzielił się swoimi refleksjami na temat poezji dziecięcej i udzielał wyczerpujących odpowiedzi na liczne pytania młodych poetów.

Antologia Poezji Dziecięcej wydawana jest w formie tomiku poetyckiego i ukazuje się corocznie. W roku szkolnym 2003/2004 ukazał się I tom antologii, którego recenzentem był prof. Jan Miodek, w roku 2004/2005 tom II – recenzent Anna Dymna, w roku 2005/2006 tom III – recenzent Krystyna Janda, a w roku 2006/2007 tom IV – recenzent Jerzy Stuhr. Aktualnie ukazał się V tom, którego recenzentem jest Danuta Stenka.

Honorowy patronat nad antologią objęli: Marszałek Województwa Śląskiego, Śląski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Zabrza.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Województwie Śląskim. Dzieci i młodzież piszą autorskie teksty poetyckie albo parafrazują znaną klasykę poezji.

W tworzeniu ostatniego tomu wzięło udział blisko 90 szkół podstawowych i gimnazjów z wielu śląskich miast: Bytomia, Chorzowa, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Gostyni, Jaworzna, Jastrzębia Zdroju, Katowic, Kobióru, Mysłowic, Paniówek, Piekar Śląskich, Rybnika, Sośnicowic, Sosnowca, Świerklańca, Tarnowskich Gór, Tychów, Żor i Zabrza (spis szkół znajduje się w każdym tomiku).

Antologia cieszy się coraz większym zainteresowaniem na Śląsku i daje najmłodszym twórcom możliwość zaprezentowania swoich utworów. Swoje wiersze przysyła co roku kilkuset uczniów, którzy wykazują się prawdziwą wrażliwością i talentem poetyckim. Antologia stanowi swoisty zbiór dziecięcych myśli, spraw i poetyckich zwierzeń.

Celem organizatora jest troska o rozwój talentu, twórczości oraz wrażliwości dzieci i młodzieży, a także stworzenie młodym twórcom szansy pierwszych debiutów poetyckich. Celem jest też uwrażliwienie dzieci na piękno ojczystego języka i próba ukazania przeżyć, emocji, tematów i spraw, o których dzieci i młodzież chcą mówić poprzez swoją twórczość.

Organizatorem Antologii Poezji Dziecięcej, Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego
dla szkół podstawowych i gimnazjów Województwa Śląskiego jest Szkoła Podstawowa Nr 30 w Zabrzu. Współorganizatorami konkursu jest Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach.

Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Zabrza, Marszałek Województwa Śląskiego, oraz Śląski Kurator Oświaty. Więcej informacji o edycji poprzednich tomików wraz z fragmentami recenzji można znaleźć na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 30: http://www.sp30.eu/antologia.htm