Najpiękniejszy zieleniec

17.11.2008
13 listopada w Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu na „Najpiękniejszy zieleniec (na osiedlu mieszkaniowym, przed zakładem pracy), balkon, ogród, ogród działkowy”.

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, wręczyła nagrody 30. uczestnikom konkursu, które zostały ufundowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizatorem konkursu był Wydział Ekologii Urzędu Miejskiego, natomiast jego celem było zachęcenie mieszkańców Zabrza do upiększania swojego otoczenia i dbania o zieleńce.

 
Za rok 2008
 
Zieleniec na osiedlu mieszkaniowym:

1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jagiellońskiej 38 b, c, d

2. Wiesława Nowak

3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zamkowej 6a

4. Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 
 
Zieleniec przed zakładem pracy:

5. Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” SA przy ul. Pawliczka

6. Zakład Karny przy ul. Janika
 
7. Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 
8. PPUH STAKOM
 
 
Balkon :
 
9. Urszula Kuźma
 
10. Zyta Topolska
 
 
 
Za rok 2007
 
Zieleniec na osiedlu mieszkaniowym:
 
1. Eugeniusz Kania
 
2. Marian Cuber
 
3. Małgorzata Nowak

4. Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ADS Helenka

5. Zofia Trybus
 
 
Zieleniec przed zakładem pracy:

6. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Stacja Uzdatniania Wody Zabrze-Mikulczyce

7. Zakład Karny przy ul. Janika
 
 
Ogród:
 
8. Koralewska Józefa
 
9. Barbara Motała
 
 
Balkon :
 
10. Zyta Topolska
 
11. Jan Skawiński
 
12. Krystyna Kłosek
 
13. Grażyna Grochowska
 
14. Małgorzata Nowak
 
15. Witek Czesław
 
 
Ogród działkowy:
 
16. Maria Trzeciak
 
17. Michalina, Kazimierz Wers
 
18. Lucyna Hellwing
 
19. Barbara i Zbigniew Meres
 
20. Witek Czesław