CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH – ul. Zamkowa 1

17.11.2008

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz drogową na terenie działek o numerach 860/79, 861/79, 862/79, 863/85, 944/85 i 598/125, zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Zamkowej 1."

files/2008_11/WE%207624%20R_63_8_2008r_Obwieszczenie_udzial%20spoleczenstwa.doc