Zabrzański chór na Festiwalu

12.11.2008

W ramach uroczystych obchodów Rocznicy Odzyskania Niepodległości 10 listopada br. w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się II Festiwal „Kocham Cię, Polsko”, podsumowujący trzeci rok funkcjonowania Programu „Śpiewająca Polska”. Koncert dedykowany był pamięci generała Augusta Fieldorfa „Nila”.

W przeglądzie uczestniczyły najlepsze chóry szkolne z całej Polski biorące udział w Programie „Śpiewająca Polska”. Wykonały one wspólnie 10 utworów patriotycznych, historycznych, żołnierskich, harcerskich i współczesnych. Towarzyszyła im Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Region Katowice reprezentowany był przez Chór Dziewczęcy „Tarantella” z Gimnazjum nr 21 w Zabrzu, którego dyrygentem jest mgr Kamilla Pająk. Wykonał on utwór „W stodole świta” (muz. R. Twardowski, sł. ludowe). Chór Dziewczęcy „Tarantela” powstał we wrześniu 2000 r. Jego założycielką i dyrygentką jest Kamilla Pająk – nauczycielka muzyki w Gimnazjum nr 21 w Zabrzu.

Skład zespołu tworzy około 50 dziewcząt w wieku 13-17 lat w większości uczennic i absolwentek macierzystej szkoły.
Chór wykonuje wielogłosową muzykę a cappella kompozytorów polskich i zagranicznych – różnych stylów i epok. Oprócz prowadzonej działalności artystycznej „Tarantella” jest organizatorem odbywających się corocznie Spotkań Chórów Szkolnych w Zabrzu.
Do najważniejszych osiągnięć zespołu należy zdobycie:
– Grand Prix na 52 Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Zabrzu (2006)
– Srebrnego Kamertonu na XXVI i XXVII Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy (2006, 2007)
– Grand Prix na I Przeglądzie Chórów „Śpiewającej Polski” w Katowicach (2007)
– Złoty Kamerton, Puchar Ministra Edukacji, Pucharu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XXXVIII Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy (2008).