Informacja dla przedsiębiorców

12.11.2008

18 listopada o godz. 10.00 w sali 207 w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjno-promocyjnym dotyczącym oferty usług Punktów Konsultacyjnych.

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję uzyskać informacje na temat funduszy pomocowych oraz istniejących form wykorzystania środków z Unii Europejskiej na potrzeby rozwoju firmy lub na założenie własnej działalności gospodarczej.

Podczas spotkania reprezentanci Punktów Konsultacyjnych poinformują o tym, jakie przewidziano programy wsparcia dla przedsiębiorstw w latach 2007-2013 na terenie Województwa Śląskiego. W szczególności zaprezentowane zostaną możliwości ubiegania się o dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Organizatorem spotkania jest Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
We wszelkich sprawach organizacyjnych, w tym także dotyczących zgłoszenia swojego uczestnictwa, proszę się kierować do Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach (Punkt Konsultacyjny w Zabrzu, ul. Wolności 330 pod numerem telefonu 032 278 39 63 lub mailowo pod adresem pk@frdl.katowice.pl).
Do pobrania:
Karta zgłoszenia (doc, 363 kB)