XVII Liga Recytatorów

10.11.2008

Zapraszamy do udziału w XVII konkursie Ligi Recytatorów. Spotkania odbywać się będą 17 listopada 2008 r., 15 grudnia 2008 r., 19 stycznia 2009 r., 23 lutego 2009 r. i 06 kwietnia 2009 r.w poniedziałki w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Nr 2 – „Piwnicy Rysia”, przy ul. 3 Maja 12. Szkoły podstawowe o godz. 14.00, a gimnazja o godz. 16.00.

W Lidze Recytatorów zaplanowano trzy kategorie konkursowe: recytacja, poezja śpiewana i prezentacja tekstu w gwarze śląskiej. Konkurs jest stałą formą upowszechniania poezji wśród dzieci i młodzieży oraz piękna mowy polskiej, a także gwary śląskiej. Organizatorami Ligi są Towarzystwo Kultury Teatralnej, Oddział Miejski w Zabrzu oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Zabrzu.
W konkursie uczestniczą dwuosobowe reprezentacje szkół podstawowych (kl. IV – VI) oraz gimnazjów. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest udział w każdym spotkaniu. Łącznie szkoła zgłasza 10 recytatorów.