Ekologiczna konferencja

07.11.2008

5 listopada w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Ziemia woła S.O.S. – walczymy z odpadami” (Energetyczny recykling odpadów).

Aglomeracja Górnośląska wychodzi naprzeciw wielkiemu wyzwaniu, jakim jest wdrożenie zasad zrównoważonej gospodarki odpadami. Wiąże się to z planowaną budową dwóch zakładów energetycznego recyklingu odpadów. Ich budowę uwzględnia lista indykatywna Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

 
Konferencja miała na celu przybliżyć istotę właściwie prowadzonej gospodarki odpadami, nie tylko jej logistykę zbiórki czy segregację, ale przede wszystkim zwiększenie świadomości mieszkańców i propagowanie w społeczeństwie zasad racjonalnej gospodarki odpadami.
 
Udział w spotkaniu wzięło wielu znamienitych gości, którzy także wygłosili referaty. Jako pierwsza zabrała głos pani mgr Ewa Gębicka-Matusz, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego, następnie dr inż. Lidia Sieja z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, mgr Piotr Popiel z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, mgr inż. Ryszard Wasilewski z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, dr inż. Henryk Skowron z IBK w Gliwicach, prof. dr inż. Janusz Wandrasz z Politechniki Ślaskiej w Gliwicach, mgr inż. Wiesław Paradysz z MPGK w Zabrzu oraz mgr inż. Jolanta Błaszczak, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Zabrzu.