Czy poznamy istotę życia

05.11.2008

W ramach organizowanych przez Wszechnicę Zabrzańską spotkań z wybitnymi osobistościami świata nauki i kultury zapraszamy na wykład prof. dr hab. Mieczysława Chorążego pt. „Czy poznamy istotę życia?”. 

Prelekcja odbędzie się w sobotę, 15 listopada o godz. 10.00, w Sali Audytoryjnej Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu przy ul. Roosevelta 42 (budynek C).

Profesor Chorąży jest biologiem molekularnym, twórcą Instytutu Onkologii w Gliwicach, członkiem Polskiej Akademii Nauk, doktorem honoris causa Akademii Medycznej w Katowicach, brał udział w Powstaniu Warszawskim.