Pomoc dla Ziemi

31.10.2008

5 listopada w godz. od 9.30 do 15.00 w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19, odbędzie się konferencja naukowo – techniczna „Ziemia woła S.O.S. – walczymy z odpadami” (Energetyczny recykling odpadów).

Celem tego ekologicznego przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości mieszkańców Śląska dotyczącej strategii racjonalnej gospodarki odpadami w województwie, kształtowanie postaw proeuropejskich i proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i obowiązku jego ochrony. Projekt kierowany jest do mieszkańców woj. śląskiego oraz jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, biznesu.

Na konferencję zapraszają organizatorzy: Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach we współpracy z: Urzędem Miejskim w Zabrzu, Katedrą Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej, Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu oraz Kołem Miejskim PKE OG w Zabrzu.
 
Honorowy patronat nad projektem objął Bogusław Śmigielski, Marszałek Województwa Śląskiego, a patronat nad konferencją sprawuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
 
Każdego zainteresowanego udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, dostępnej na stronie internetowej www.polskiklubekologiczny.org i przesłanie jej na adres poczty elektronicznej pkeog@poczta.onet.pl lub fax. 032 251 88 80. Wnioski przyjmowane będą do 3 listopada.