Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych

29.10.2008

Do 30 listopada można składać wnioski o dofinansowanie zadań do realizacji w 2009 roku w dziedzinie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wnioski mogą składać osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli spełniają następujące warunki:
a) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
b) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
c) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem.
 
Dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możliwe jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.96.861 z późn. zmianami).
Wnioski oraz wszelkie informacje dotyczące tego zadania można uzyskać w Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze, tel. (032) 373-34-67. Wniosek do pobrania w złączniku.