Zmiana nazwy parku

28.10.2008

W związku z planowaną zmianą nazwy parku im. Generała Karola Świerczewskiego na park im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zabrzu poddajemy do konsultacji publicznych projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy parku. Projekt proponowanej uchwały (plik PDF poniżej) dostępny będzie również 30 października w tygodniku lokalnym – „Nowiny Zabrzańskie”.

Do 30 listopada mieszkańcy, organizacje społeczne oraz jednostki pomocnicze, mające siedzibę lub prowadzące swą statutową działalność na terenie Zabrza, mogą składać wnioski i opinie do tego projektu uchwały.

Wnioski i opinie winny być składane na piśmie wraz z uzasadnieniem w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim, przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 w Zabrzu, pok. 218.

Pobierz:
Uchwała Nr XXXI/390/08 RM w Zabrzu z dn. 13.10.2008 r. (pdf, 430 kB)