Inkubator w Zabrzu

28.10.2008

Inkubator Trzeciego Sektora oferuje wszystkim zainteresowanym wsparcie merytoryczne w formie szkoleniowo – doradczej oraz wsparcie techniczne m.in. możliwość korzystania z sali oraz z bezpłatnego dostępu do Internetu.

Instytucją prowadzącą Inkubator jest „SM Jazzowa Asocjacja Zabrze”, z siedzibą przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu.
Więcej informacji na temat zasad współpracy można uzyskać pod numerem telefonu: 032 278-54-90 lub pod adresem poczty elektronicznej: inkubatorzabrze@gmail.com