Zmiany w organizacji ruchu

20.10.2008

1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych, w okolicach zabrzańskich cmentarzy zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.

1. Cmentarz przy ul.Czołgistów:

 w ciągu ulic św.Józefa i Czołgistów obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy na odcinku od skrzyżowania z ul.Lubelską do skrzyżowania z ul.Roosevelta. Z uwagi na powyższą reorganizację ruchu kołowego autobusy linii 720 na kierunku Roosevelta – 3 Maja 1 listopada skierowane zostaną na trasę alternatywną, przebiegającą ulicami Roosevelta i gen.de Gaulle’a do ul.Ślęczka. Ruch autobusów w kierunku przeciwnym odbywać będzie się bez zmian;

2. Cmentarz przy ul.Ofiar Katynia:
 
w ciągu ulicy Kopalnianej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy na odcinku od skrzyżowania z ul.Ofiar Katynia do wysokości wjazdu na teren kompleksu garaży.
 
3. Cmentarza przy ul.Rogoźnickiej:
 
w ciągu ulicy Rogoźnickiej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na odcinku od skrzyżowania z ul.Obrońców Westerplatte do skrzyżowania z ul.Mendego.
 
4. Cmentarz przy ul.Pokoju:
 
w ciągu ulicy Pokoju obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy na odcinku od skrzyżowania z ul.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Ciupki.
 
5. Cmentarz przy ul.Kard.Wyszyńskiego:
 
w ciągu ulicy Budowlanej obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Kardynała Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul.Kosmowskiej.