Bezrobocie poniżej 10 %

17.10.2008

Na terenie Zabrza spada bezrobocie. Obecnie stopa bezrobocia osiągnęła poziom 9,9 %.

Liczba bezrobotnych w Zabrzu wartość kulminacyjną osiągnęła w lutym 2003 r. Według stanu na 28.02.2003 r. liczba zarejestrowanych wynosiła 16.150 osób, w tym 8.873 kobiet. W kolejnych cyklach rocznych następował wyraźniejszy wzrost dynamiki spadku bezrobocia. Wrzesień br. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek bezrobocia rejestrowanego. 30 września w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu pozostawało 5.429 osób, w tym 3.618 kobiet.