Międzynarodowa konferencja w Zabrzu

15.10.2008

12 grudnia Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu zaprasza do udziału w Konferencji Roboty Medyczne/Medical Robots 2008. Odbędzie się ona w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

Najlepsza praca wygłoszona w czasie konferencji przygotowana przez młodego naukowca (do 30. roku życia), studenta, młodego naukowca lub hobbysty zostanie nagrodzona statuetką ROBINA. Konkurs ma charakter międzynarodowy. Przewidziany jest dla studentów i młodych naukowców, ale otwarty jest również dla młodych hobbystów i pasjonatów, którzy nie są związani z uczelniami, czy ośrodkami naukowymi. Fundacja do udziału w konkursie zaprasza również zafascynowanych robotyką młodych ludzi, którzy wybór uczelni mają jeszcze przed sobą.

 
Do 25 listopada można zgłaszać chęć udziału w konferencji – na adres nawrat@frk.pl.
W ramach zgłoszenia kandydaci proszeni są o przygotowanie jednostronicowego streszczenia przygotowanej pracy.
 
Zakres tematyczny kolejnego spotkania naukowców, projektantów, konstruktorów i użytkowników związanych z robotyką przygotowanego przez zespół prowadzący polski projekt robota chirurgicznego Robin Heart obejmie wszystkie zrobotyzowane urządzenia stosowane w medycynie. Tradycyjnie konferencja będzie okazją do poznania, testowania modeli, prototypów i innych osiągnięć zespołu Fundacji.
 
Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.frk.pl.
 

W listopadzie uruchomiona zostanie strona internetowa www.robinheart.pl na której między innymi pojawią się pełne wydania książek w formacie pdf "Postępy technologii Biomedycznych’ (2007), "Postępy technologii Biomedycznych 2" (2008) i „Roboty Medyczne” (2007).